Ctrl+pomlčka zmenší stránku a Ctrl+plus ji naopak zvětší
Stisknutí klávesy vycentruje ryby,klávesa to obnoví.
Hudba: Pokus o techno Pokus o techno remix Zacinknutí Vyzvánění Supernoty Pomlky a housle